• /files/photoalbum/941_1440x593.jpg

  • /files/photoalbum/939_1440x593.jpg

  • /files/photoalbum/937_1440x593.jpg

  • /files/photoalbum/936_1440x593.jpg

  • /files/photoalbum/934_1440x593.jpg

grant management solutions

Workshops &
Trainingen

Reeleaf heeft een breed scala aan workshops en trainingen gericht op het uitwerken van projectideeën, de inhoud van uitvoeringsprogramma's, proces- en financieel management en het voeren van projectadministraties. Ons aanbod betreft diverse programma's en speelt altijd in op actuele thema's en toepasbaarheid in de praktijk. Neem gerust contact met ons op voor ons aanbod en de mogelijkheden voor maatwerk.

Persoonlijke
benadering

Het begeleiden bij projecten doet Reeleaf waar nodig en gewenst in huis bij onze opdrachtgevers. Een vast team van adviseurs begeleidt en adviseert u gedurende de gehele levensduur van het project. Vertrouwde gezichten die bekend zijn met uw organisatie en projecten en dit vertalen naar advies en ondersteuning op maat. Wij zijn resultaatgericht, flexibel en hebben bovenal oog en aandacht voor de culturele en organisatorische verschillen tussen projectpartners en stakeholders.

Ontzorgen
Reeleaf ondersteunt en ontzorgt opdracht­­gevers gedurende de gehele levenscyclus van een programma of project. Terwijl (en omdat) Reeleaf zich richt op de procesmatige en financieel administratieve kaders, kunnen onze opdrachtgevers zich concentreren op de activiteiten en resultaten. Het is namelijk onze missie om een optimale balans te bereiken waarin projecten kunnen renderen en floreren terwijl de administratieve last wordt beperkt tot het minimum.
Wij ondersteunen en ontzorgen opdrachtgevers in de verschillende stadia in de levenscyclus van een programma of project 
 

Van het ontwikkelen van een projectidee, het selecteren van de juiste programma's en partners, de aanvraag van subsidiegelden, de uitvoering en verantwoording tot en met de afsluiting en evaluatie. De basis voor een succesvol project wordt aan het begin gelegd: een degelijk uitgewerkt idee dat is vertaald naar de juiste projectstructuur. Dit betreft het opzetten van het juiste partnership, het projectbudget, de beheersstructuur en samenwerkingsafspraken. Maar na het opzetten van de projectstructuur begint het pas...

De EU begroting voor de periode 2014-2020 bedraagt in totaal 960 miljard euro, minder dan de vorige periode (2007-2013). Met het cohesiebeleid zet de EU in op projecten om werkgelegenheid en economische ontwikkeling te stimuleren en innovatie en onderzoek aan te jagen om de economische crisis aan te pakken.